Załóż spółdzielnię socjalną i otrzymaj do 120 tys. dotacji!

Załóż spółdzielnię socjalną i otrzymaj do 120 tys. dotacji!

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) subregionu centralnego województwa śląskiego zaprasza do składania wniosków o wsparcie założenia spółdzielni socjalnej .

Jakie wsparcie można otrzymać?

  • Dotację do 120 tys. zł na założenie spółdzielni socjalnej,

  • Wsparcie pomostowe 1600 zł miesięcznie na osobę (przez 12 miesięcy)

  • Bezpłatne wsparcie szkoleniowe oraz doradcze przed założeniem spółdzielni oraz w czasie jej funkcjonowania (w zakresie marketingu, księgowości, prowadzenia działalności oraz kwestiach prawnych).

Spółdzielnię socjalną może utworzyć grupa co najmniej 5 osób: bezrobotnych, niepełnosprawnych i  organizacji pozarządowych oraz osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym:

  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu - po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,

  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji.

Termin składania wniosków: 27 grudnia 2013.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest miejsce zamieszkania lub siedziba na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, obejmującego następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki.

Działania Ośrodka realizowane są przez sześć organizacji: Rudzką Agencję Rozwoju Inwestor Sp. z o.o., Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Fundację Internationaler Bund Polska, Izbę Przemysłowo-Handlową.

Więcej informacji na temat działalności Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz możliwości założenia spółdzielni socjalnej mogą Państwo uzyskać mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w punktach informacyjnych. Dane kontaktowe są dostępne na stronie http://www.owes.slask.pl/pl-pl/kontakt/punktyinformacyjne.aspx

 

Projekt OWES jest w całości finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 – na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Współpraca

Teatr Mały

Dla obecnych i przyszłych emerytów