Szkolenie „Fundraising dla PES”

Szkolenie „Fundraising dla PES”

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zapraszają na szkolenie „Fundraising dla PES”, które odbędzie się 15 maja 2014 o godzinie 15:00.

 

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit).

 

Na szkoleniu m.in.:

·         poznasz katalog technik i metod pozyskiwania funduszy

·         sprawdzisz, które z nich są najlepsze dla Twojej organizacji

·         poznasz przykłady dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych kampanii fundraisingowych

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od max 2 osób na organizację.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby osób z jednej organizacji do 1 osoby.

 

Szkolenie poprowadzi p. Sonia Rzeczkowska – doświadczony trener, doradca oraz ekspert z zakresu współpracy lokalnej, planowania i pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych, tworzenia i realizacji projektów, wypełniania wniosków/ofert, współpracy ze sponsorami oraz współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym. Autorka licznych publikacji w ramach projektów unijnych. Realizatorka projektów autorskich dotyczących partnerskiej współpracy w ramach samorządu.  Członek Podkomitetu Monitorującego POKL w województwie śląskim. Od kilku lat wykorzystuję narzędzie jakim jest coaching. Jako trener stale współpracuje z: Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Stowarzyszeniem Wspierania Samorządności, Fundacją na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor”.

 

Szkolenie rozpocznie się o 15:00 w:

Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Powstańców 70/3, Chorzów

 

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.owes.slask.pl, dostępne w COP Chorzów oraz w GARR) należy przesyłać do dnia 12.05 e-mailem na adres owes@garr.pl lub faxem 32 72 85 956.

Pozostałe dokumenty (formularze PES i PES_os) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania PES należy dostarczyć do COP Chorzów lub do GARR S.A. również do 12.05.

 

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą proszone są o kontakt, gdyż zobowiązane są przedstawić dodatkowe dokumenty oraz sprawozdania finansowe za 3 ostatnie zamknięte okresy rozrachunkowe.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 72 85 958 lub 32 72 85 953.

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Współpraca

Teatr Mały

Dla obecnych i przyszłych emerytów