Indywidulane doradztwo z KSIĘGOWOŚCI dla NGO i PES

Indywidulane doradztwo z KSIĘGOWOŚCI dla NGO i PES

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego zaprasza w dniach 16.01 oraz 04.02 na indywidualne doradztwo z księgowości.

 

Doradztwo skierowane jest do księgowych oraz zarządów organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, itp).

 

W doradztwie będzie mogło wziąć udział max. 5 organizacji w danym dniu.

Każda organizacja może skorzystać z 2 godzin doradczych.

W spotkaniu może uczestniczyć do 6 osób.

 

Doradztwo świadczyć będzie p. Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Udział w doradztwie jest bezpłatny.

O zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Doradztwo będzie odbywać się w jednym z miejsc (do ustalenia z osobami zakwalifikowanymi):

1.      Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców 70/3, Chorzów

2.      Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, Katowice

3.      Domku Parkowym, ul. Plac Harcerski, Mikołów

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres owes@garr.pl lub faxem 32 72 85 956. Zgłoszenia na 16.01 przyjmowane będą do 13.01, natomiast zgłoszenia na 04.02 przyjmowane będą do 29.01.

 

Osoby lub organizacje, które nie korzystały ze wsparcia OWES zobowiązane są do wypełnienia formularze PES i/lub PES_os (do pobrania ze strony www.owes.slask.pl), które wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania PES należy przekazać podczas doradztwa.

 

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są przedstawić dodatkowe dokumenty oraz sprawozdania finansowe za 3 ostatnie zamknięte okresy rozrachunkowe. W takim przypadku konieczny jest kontakt z OWES przed skorzystaniem z usługi.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 72 85 953.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Współpraca

Teatr Mały

Dla obecnych i przyszłych emerytów